Teamontwikkeling

Teamontwikkeling is een combinatie van sturen op resultaat en coachen op samenwerking.

Het gaat over Visieontwikkeling als afgeleide van de Missie. Over hoe je meerwaarde kunt creëren voor je organistie: wat is nieuw toe te voegen? Wat kun je verder uitbouwen? Wat kan minder en wat bouw je af?

Wat is je onderscheidend vermogen en welke succesfactoren sluiten hierbij aan? Hoe stuur je je team hierop aan en wat hebben ze nodig om succesvol te zijn?

TSS biedt een op maat gesneden traject aan dat zowel de focus legt op de organisatie als op het Human Capital.