Coaching

Samen met de gecoachte op zoek gaan naar de ontwikkelings- of stagnatievraag.

De start van het coachingstraject begint met de Psycho-Diagnostische Karaktervragenlijst (PDK) en de Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI Step II) Persoonlijkheidstest. Deze twee worden gekoppeld aan het Waardenmodel van Quinn.

Hierdoor krijgt de gecoachte inzicht in zijn of haar kwaliteiten en wordt de context in beeld gebracht. 

Hierna wordt de koppeling gemaakt naar de groeibehoefte of wordt er inzicht verkregen in belemmerende factoren. Vervolgens wordt er een concreet plan gemaakt over hoe stappen gezet gaan worden naar nieuwe doelen.