TSS

TSS is een professionele partner die bijdraagt aan de ontwikkeling van management, professionals en medewerkers. Door een optimale afstemming te ontwikkelen tussen organisatiedoelen en de kwaliteiten van de medewerkers worden de beste
resultaten bereikt. Uitgangpunt is het stuur in eigen hand leren houden.

TSS beschikt, naast de eigen expertise, over een professioneel netwerk van diverse disciplines die een ruime ervaring hebben in organisatie- en medewerkersvraagstukken in zowel profit als non-profit organisaties.